[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Privacy Beleid


PRIVACYBELEID EN PRIVACYBELEID VOOR KINDEREN

Hill's doet haar best de privacy van haar on line-bezoekers te respecteren. Ons privacybeleid staat hieronder beschreven. Naarmate de technologie van het internet verandert, kan ook dit beleid worden aangepast. Eventuele wijzigingen worden onmiddellijk op deze pagina's gemeld.

EEN SPECIALE OPMERKING VOOR OUDERS EN VERZORGERS

Hill's geeft om de privacy van kinderen. We erkennen dat het gebruik van e-mail en het internet door kinderen speciale aandachtspunten oproept ten aanzien van privacy en de beveiliging van informatie.

Het is de intentie van Hill's zich te houden aan de Richtlijnen voor Advertenties op het internet en on line-services van de Children's Advertising Review Unit ("CARU"), waaronder de richtlijnen ten aanzien van het verzamelen van persoonlijke informatie van minderjarigen. Hill's herinnert alle ouders eraan en moedigt ze aan de on line-activiteiten van hun kinderen te controleren en er toezicht op te houden. Help ons de privacy van uw kinderen te beschermen door ervoor te zorgen dat ze nooit zonder uw toestemming e-mail versturen of persoonlijke informatie indienen op deze site of andere sites.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE? WAT DOEN WE ERMEE?

Hill's verzamelt alleen informatie waarmee we u kunnen identificeren, indien u deze vrijwillig verstrekt. Wij verzamelen enkel en alleen identificeerbare informatie om te reageren op de vragen van onze bezoekers met betrekking tot ons bedrijf en onze producten en diensten, om zakelijke literatuur (bijvoorbeeld brochures) te versturen of om contact op te nemen met de winnaars van wedstrijden of acties. We gebruiken uw e-mailadres of andere persoonlijke informatie voor geen enkel ander doel dan om te reageren op uw verzoek of bericht. We gebruiken de informatie niet voor interne doeleinden en delen hem niet met derden buiten het Hill's concern voor andere doeleinden dan de doeleinden die specifiek in dit document worden vermeld.

Wanneer u onze site bezoekt, registreren we automatisch uw IP-adres (het unieke adres dat uw computer identificeert op het internet), dat automatisch wordt herkend door onze webserver. We gebruiken IP-adressen om ons te helpen de site te beheren en om algemene demografische informatie voor geaggregeerd gebruik te verzamelen.

Onze site bevat soms informatie over loterijen of andere acties, die door Hill's alleen of in samenwerking met een ander internetbedrijf worden georganiseerd. In bepaalde gevallen kunt u zich elektronisch voor dergelijke loterijen of andere acties inschrijven. In dat geval gebruiken Hill's en/of onze geautoriseerde vertegenwoordigers de informatie die u verschaft, om de actie uit te voeren (bijvoorbeeld om contact met u op te nemen als u heeft gewonnen) en om u, met uw toestemming, producten en diensten van Hill's en onze gezamenlijke loterijsponsors aan te bieden. Daarnaast kunnen we ook demografische en andere gegevens verzamelen voor marktonderzoek, advertenties en promotionele doeleinden.

Als onderdeel van de diensten die we u via onze site bieden, kan de informatie die u ons verstrekt, naar andere landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgebracht. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als één of meer van onze servers zich van tijd tot tijd in een land buiten de EER bevinden, of indien één van onze dienstverleners is gevestigd in een land buiten de EER. We delen ook informatie tussen bedrijven van ons concern, die zijn gevestigd in landen over de hele wereld, waaronder Hill's Pet Nutrition Inc. in de Verenigde Staten. In deze landen geldt niet altijd dezelfde wetgeving op het gebied van gegevensbescherming als in de EER.

COOKIES

Net als veel andere bedrijven maakt Hill's gebruik van "cookie"-technologie, waarbij onze servers speciale codes op de computer van een bezoeker plaatsen. Deze informatie helpt ons op permanente basis het totale aantal bezoekers op onze site te bepalen en het type internet-browser (bijv. Netscape, Internet Explorer) en besturingssysteem (bijv. Windows, MacIntosh) dat onze bezoekers gebruiken, te identificeren. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om onze website te verbeteren en uw on line-bezoek nog aangenamer te maken. Onder geen enkele voorwaarde gebruikt Hill's deze informatie om bezoekers te identificeren of de informatie aan enig type persoonlijke informatie, die vrijwillig wordt verstrekt op onze site, te refereren.

VEEL PLEZIER OP ONZE WEBSITE!

[ ↑ skip to content ↑ ]