[ ↓ skip to navigation ↓ ]

JURIDISCHE VERKLARING


  1. PRIVACYBELEID EN PRIVACYBELEID VOOR KINDEREN
  2. EEN SPECIALE OPMERKING VOOR OUDERS EN VERZORGERS
  3. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE? WAT DOEN WE ERMEE?
  4. COOKIES

Hill's Pet Nutrition Limited ("Hill's") onderhoudt deze internetsite als service voor de internetgemeenschap. Op de inhoud (beeld en tekst) die door Hill's Pet Nutrition Limited of haar dochterondernemingen en Colgate-Palmolive op deze site worden gepubliceerd, is auteursrecht van toepassing. De merknamen, logo's, etiketten en verpakkingen ("handelsmerken") die op deze site worden weergegeven, zijn het eigendom van Hill's Pet Nutrition Inc., haar dochterondernemingen of licentiehouders waar vermeld. Door deze handelsmerken op de site te plaatsen verleent Hill's geen toestemming deze te gebruiken of te reproduceren. Het markeren van handelsmerken geeft uitsluitend de eigendomstatus van Hill's met betrekking tot de handelsmerken in de Verenigde Staten aan. De status en markeringen van handelsmerken kunnen per land variëren. U mag de inhoud van deze site enkel en alleen voor persoonlijk, niet commercieel gebruik downloaden. De inhoud mag niet anderszins worden gekopieerd en mag niet worden gewijzigd.

Hill's neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om correcte en actuele informatie op te nemen, maar geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie en wijst voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze website en de inhoud daarvan van de hand, waaronder alle mogelijke stilzwijgende garanties en voorwaarden en alle mogelijke voorwaarden met betrekking tot kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, aanspraak, niet-schending of anderszins.

Ongeacht enige tegenstrijdige gebeurtenis, handelt Hill's niet, en zal niets in deze voorwaarden daartoe leiden, om de aansprakelijkheid van Hill's voor overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van haar nalatigheid, voor fraude of enige andere vorm van aansprakelijkheid die niet onder het toepasselijke recht kan worden uitgesloten of beperkt, uit te sluiten of te beperken. De wettelijke rechten van gebruikers in de hoedanigheid van consument worden niet aangetast door deze voorwaarden.

Behoudens de voorgaande paragraaf is Hill's in geen geval aansprakelijk (door contractbreuk, nalatigheid of enige andere reden) voor winstderving, morele of speciale schade, verlies van omzet, verlies van inkomsten, verlies van software of gegevens, verlies van gebruik van computerapparatuur, software of gegevens, verlies van of verspilling van de tijd van het management of andere personeelsleden of voor indirecte, gevolg- of speciale schade, om welke reden deze ook mogen optreden.

De maximale gecombineerde aansprakelijkheid ten aanzien van u in verband met deze website, onder contract, benadeling waaronder nalatigheid zonder beperkingen of anderszins, is beperkt tot £250.

Hill's is niet aansprakelijk voor schade in enige vorm veroorzaakt door uw onvermogen toegang te krijgen tot een site die wordt onderhouden door Hill's, of uw vertrouwen op de informatie op deze site.

Indien u klikt op bepaalde koppelingen binnen www.hillspet.com en andere domeinen die het eigendom zijn van en worden onderhouden door Hill's of andere leden van het Hill's concern, wordt u doorgeschakeld naar andere websites waarvoor Hillspet.com en andere domeinen die het eigendom zijn van en worden onderhouden door Hill's of andere leden van het Hill's concern, geen verantwoordelijkheid dragen.

Hill's verzamelt informatie die u alleen kan identificeren indien deze vrijwillig wordt aangeboden. Hill's gebruikt deze informatie overeenkomstig haar privacybeleid, dat hieronder wordt beschreven.

Alle niet-persoonlijke informatie, communicatie of materialen die u verstuurt naar www.hillspet.com en andere domeinen die het eigendom zijn van en worden onderhouden door Hill's of andere leden van het Hill's concern, of per e-mail via internet naar Hill's, worden als niet-vertrouwelijk beschouwd. Het staat ons vrij deze informatie vrijelijk te gebruiken en te reproduceren voor elk gewenst doel. Het staat ons in het bijzonder vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken die dergelijke informatie bevat, voor elk gewenst doel te gebruiken, waaronder de ontwikkeling, vervaardiging of verhandeling van producten. Informatie die u verstuurt aan www.hillspet.com en andere domeinen die het eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door Hill's of andere leden van het Hill's concern, moeten waarheidsgetrouw zijn, geen inbreuk maken op de rechten van anderen en legaal zijn.

Hill's behoudt zich het recht voor producten, waarnaar wordt verwezen op www.hillspet.com en andere domeinen die het eigendom zijn van en worden onderhouden door Hill's of andere leden van het Hill's concern, uit de circulatie te nemen en de onderhavige juridische verklaring op elk gewenst moment te wijzigen.

↑ naar boven

PRIVACYBELEID EN PRIVACYBELEID VOOR KINDEREN

Hill's doet haar best de privacy van haar on line-bezoekers te respecteren. Ons privacybeleid staat hieronder beschreven. Naarmate de technologie van het internet verandert, kan ook dit beleid worden aangepast. Eventuele wijzigingen worden onmiddellijk op deze pagina's gemeld.

↑ naar boven

EEN SPECIALE OPMERKING VOOR OUDERS EN VERZORGERS

Hill's geeft om de privacy van kinderen. We erkennen dat het gebruik van e-mail en het internet door kinderen speciale aandachtspunten oproept ten aanzien van privacy en de beveiliging van informatie.

Het is de intentie van Hill's zich te houden aan de Richtlijnen voor Advertenties op het internet en on line-services van de Children's Advertising Review Unit ("CARU"), waaronder de richtlijnen ten aanzien van het verzamelen van persoonlijke informatie van minderjarigen. Hill's herinnert alle ouders eraan en moedigt ze aan de on line-activiteiten van hun kinderen te controleren en er toezicht op te houden. Help ons de privacy van uw kinderen te beschermen door ervoor te zorgen dat ze nooit zonder uw toestemming e-mail versturen of persoonlijke informatie indienen op deze site of andere sites.

↑ naar boven

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE? WAT DOEN WE ERMEE?

Hill's verzamelt alleen informatie waarmee we u kunnen identificeren, indien u deze vrijwillig verstrekt. Wij verzamelen enkel en alleen identificeerbare informatie om te reageren op de vragen van onze bezoekers met betrekking tot ons bedrijf en onze producten en diensten, om zakelijke literatuur (bijvoorbeeld brochures) te versturen of om contact op te nemen met de winnaars van wedstrijden of acties. We gebruiken uw e-mailadres of andere persoonlijke informatie voor geen enkel ander doel dan om te reageren op uw verzoek of bericht. We gebruiken de informatie niet voor interne doeleinden en delen hem niet met derden buiten het Hill's concern voor andere doeleinden dan de doeleinden die specifiek in dit document worden vermeld.

Wanneer u onze site bezoekt, registreren we automatisch uw IP-adres (het unieke adres dat uw computer identificeert op het internet), dat automatisch wordt herkend door onze webserver. We gebruiken IP-adressen om ons te helpen de site te beheren en om algemene demografische informatie voor geaggregeerd gebruik te verzamelen.

Onze site bevat soms informatie over loterijen of andere acties, die door Hill's alleen of in samenwerking met een ander internetbedrijf worden georganiseerd. In bepaalde gevallen kunt u zich elektronisch voor dergelijke loterijen of andere acties inschrijven. In dat geval gebruiken Hill's en/of onze geautoriseerde vertegenwoordigers de informatie die u verschaft, om de actie uit te voeren (bijvoorbeeld om contact met u op te nemen als u heeft gewonnen) en om u, met uw toestemming, producten en diensten van Hill's en onze gezamenlijke loterijsponsors aan te bieden. Daarnaast kunnen we ook demografische en andere gegevens verzamelen voor marktonderzoek, advertenties en promotionele doeleinden.

Als onderdeel van de diensten die we u via onze site bieden, kan de informatie die u ons verstrekt, naar andere landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgebracht. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als één of meer van onze servers zich van tijd tot tijd in een land buiten de EER bevinden, of indien één van onze dienstverleners is gevestigd in een land buiten de EER. We delen ook informatie tussen bedrijven van ons concern, die zijn gevestigd in landen over de hele wereld, waaronder Hill's Pet Nutrition Inc. in de Verenigde Staten. In deze landen geldt niet altijd dezelfde wetgeving op het gebied van gegevensbescherming als in de EER.

↑ naar boven

COOKIES

Net als veel andere bedrijven maakt Hill's gebruik van "cookie"-technologie, waarbij onze servers speciale codes op de computer van een bezoeker plaatsen. Deze informatie helpt ons op permanente basis het totale aantal bezoekers op onze site te bepalen en het type internet-browser (bijv. Netscape, Internet Explorer) en besturingssysteem (bijv. Windows, MacIntosh) dat onze bezoekers gebruiken, te identificeren. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om onze website te verbeteren en uw on line-bezoek nog aangenamer te maken. Onder geen enkele voorwaarde gebruikt Hill's deze informatie om bezoekers te identificeren of de informatie aan enig type persoonlijke informatie, die vrijwillig wordt verstrekt op onze site, te refereren.

VEEL PLEZIER OP ONZE WEBSITE!

↑ naar boven

[ ↑ skip to content ↑ ]